DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19 BUDEME SOUKROMOU ŠKOLOU

Všem rodičům, příznivcům a zájemcům o naše Montessori třídy oznamujeme, že se od školního roku 2018/19 oddělujeme od ZŠ Jeremenkova a začínáme působit jako samostatná soukromá škola.

I nadále budeme na Praze 4 a budeme fungovat na bázi neziskové organizace s cílem být finančně co nejdostupnější, ale konkrétní výši školného a místo našeho působení zveřejníme až proběhnou všechna jednání s MČ Praha 4.

Zájemci o zápis do 1. tříd nebo o přestup do vyšších ročníků se mohou pro odběr aktuálních informací o zápisu a budoucnosti školy registrovat v tomto formuláři . Jakmile budeme mít konkrétní informace, napíšeme vám.