Naše třídy

foto
Všechny naše třídy jsou součástí ZŠ s RVJ Jeremenkova a naše sdružení jejich provoz prostřednictvím financí z členských příspěvků podporuje hrazením nákupu pomůcek a platů asistentů.

Třídy prvního stupně máme ve 4. patře školy, učebna pro 6. třídu bude umístěna ve 3. patře. Na výzdobě tříd se vydatně podíleli naši skvělí rodiče.