Děkujeme

Děkujeme všem rodičům, kteří svou účastí ve vánoční sbírce umožnili nákup dalších pomůcek.

Za podporu a pomoc děkujeme také následujícím společnostem a organizacím:

Městská část Praha 4 - velmi děkujeme za finanční i organizační podporu, bez které by se nám nepodařilo zajistit otevření plně vybavené Montessori 1. třídy v ZŠ Sdružení ve školním roce 2012/13.
logo MČ Praha 4

Montessori centrum 4medvědi - darovalo část Montessori pomůcek a v prvních letech podporovalo učitele Montessori tříd ZŠ Sdružení slevou na školném pro docházku dětí učitelů na programy Montessori centra 4medvědi a odbornou pomocí.
logo 4 medvědi

OP Lidské zdroje a zaměstnanost - poskytuje podporu pro společensky účelné pracovní místo.
loga ESF a OP LZZ

techsoup Česká republika - pomohl získat velmi výhodně software pomocí programu pro neziskovky.
banner techsoup.cz

Google - poskytuje zdarma kompletní balík Google Apps pro vzdělávání a k tomu náležitý prostor v cloudu.